Gisteren realiseerde ik me weer hoeveel waarde woorden hebben. Welke woorden kies jij om iets uit te drukken?

  • les, leerdoelen, cursus, verplicht, kennisbehoefte, opdrachten en evaluatie.
  • ontwikkelen, werkplaats, nieuwsgierig, leerexpeditie, delen en  samen.

Het filmpje ‘The Power of Words’ laat zien dat de keuze van de woorden die je gebruikt effect kan hebben op het resultaat dat je wilt bereiken.

Gisteren heb ik met Theo Visser een ochtend gewerkt met het team Opleidingen van een brancheorganisatie. Een van de vragen waar zij voor staan gaat over motivatie en vernieuwing van de leeraanpak: “Een groot deel van onze deelnemers ziet educatie als verplichte kost. Ze kiezen iets uit op datum en locatie en niet omdat ze het onderwerp interessant vinden. Hoe kunnen we ze motiveren? Ze aanspreken op hun intrinsieke motivatie? Ze laten inzien dat ze echt nog wel wat te leren hebben?” Als ingang voor gesprek hebben we de volgende twee perspectieven op leren genomen:

  1. De ‘gap’benadering: je bekijkt wat iemand al kan en wat iemand nog moet leren; de ‘gap’ daartussen neem je als vertrekpunt voor leren.
  2. De ’talentontwikkelings’benadering: waar is iemand echt sterk in en hoe kun je dit talent verder ontwikkelen?

Er liggen verschillende gedachten aan deze benaderingen ten grondslag. Ga je uit van tekorten of van sterkten? Waar geloof je in? Vanuit dat geloof zet je een trainingsaanbod neer, en de woorden die je daarbij gebruikt zullen anders zijn. Bij de ‘gap’benadering past een boodschap als: wilt u zich verder bekwamen in… heeft u behoefte aan meer kennis op het gebied van… wilt u in de toekomst ook in staat zijn om … neem dan deel! Bij de ’talentontwikkelings’benadering spreek je mensen aan met ‘hebt u een talent om… wilt u uw kennis en ervaring inzetten om… komt u ook deze complexe vraagstukken tegen en wilt u daarover van gedachten wisselen…doe dan mee!’

Het gesprek over deze twee perspectieven bracht ons op het idee om het woordenrepertoire eens te bekijken. De woorden die je gebruikt maken veel verschil in mensen betrekken, verleiden tot deelname, aanspraak doen op interne motivatie, nieuwsgierigheid opwekken. Als team of afdeling bouw je (vaak onbewust) een bepaald woordenrepertoire op waarmee je met elkaar en naar buiten communiceert. Het kan heel waardevol zijn om deze woorden te expliciteren en na te gaan of dat repertoire nog past bij de nieuwe beweging die je wilt maken. Het nieuwe repertoire van dit team: ontwikkelen, samen, in verbinding, ervaringen delen, innoveren, inspireren, talenten ontwikkelen, proeve, praktisch en nieuwsgierig. De nieuwe uitnodiging gaat klinken als: “we zijn op zoek naar tien ervaren makelaars die in zijn voor iets nieuws. Heb jij ervaring met… en wil je hierover van gedachten wisselen? We organiseren drie leerexpedities met als thema’s….”.

Hoe bewust ben jij je van de woorden die je gebruikt? Welk leerperspectief herken je hierin? Hoe werkt dit voor de beweging die je wilt maken?

Schermafbeelding 2013-12-04 om 15.20.48