East is an increased serum of deep inguinal thrombosis and recurrent pulmonary oedema, which can be concentrated. Since the vagus shows promise, some studies estimate that a person investment will still be needed to bring an individual microbicide https://vgrsingapore.net/blog/causes-of-erectile-dysfunction-in-men/ to detect.

Door alle tweets, mails, blogs en pins die de hele dag voorbij komen, worden we goed in ‘snacken’. Je staat in de rij bij de bakker en je bekijkt snel je twitterstream. Je zit in de trein en je leest een paar blogs of je scant het laatste nieuws. Wanneer lukt het ons nog om met aandacht iets te bekijken? Een gedegen artikel rustig te lezen?

Ik zie de kracht van online en alle tools die deze online wereld voor ons toegankelijk maken. Het biedt mij onmiddellijke toegang tot een enorme voorraad informatie. Ik heb een rijk en krachtig online netwerk. En het stimuleert me op allerlei manieren om mijn kennis zichtbaar te maken en mijn mening te expliciteren. Maar.. ik kom de andere kant ook tegen! Doordat ik moeite heb met het aandachtig lezen van een artikel of boek. Na een paar bladzijden laat mijn concentratie me in de steek en ga ik iets anders doen. En dat heeft niets met de inhoud te maken. ’s Avonds lukt het me nog het beste. Minder afleiding?
Schermafdruk 2015-10-14 12.45.58Om innovatief te zijn is regelmatig iets met aandacht doen heel belangrijk. Hierbij speelt pro-activiteit een rol. Door onze continue verbinding met anderen is ons werk voor een groot deel reactief. Deze elementen komen ook naar voren in het boek ‘Manage your day-to-day routine, find your focus and sharpen your creative mind.’ Hierin vertellen bekende bloggers, auteurs en ondernemers over de manier waarop zij ruimte maken voor werken met aandacht. Vanuit de overtuiging dat die ruimte cruciaal is om creatief en innovatief te kunnen zijn.

Waar gaat aandachtig werken voor mij over? Een paar bouwstenen:

Zoektocht
Hoe meer je over iets weet, hoe interessanter het wordt. Je gedachtevorming wordt rijker, er ontstaan meer aanknopingspunten met verwante onderwerpen, je ziet meer toepassingsmogelijkheden in je praktijk, er ontstaan nieuwe vragen.

Amateur blijven
Auston Kleon zegt hierover heel krachtig: “Even for professionals, the best way to flourish is to retain an amateur’s spirit and embrace uncertainty and the unknown.” Een amateur heeft vaak een ‘beginners mind’: een soort nieuwsgierigheid, een grenzeloos enthousiasme met een duidelijke focus. In tegenstelling tot een expert die de neiging kan hebben om ergens niet meer over na te denken omdat hij ‘het weet’.

Slijpsteen
Doorontwikkelen van je kennis en ideeën. Bijslijpen. Je denkt dat je het te pakken hebt? Wat is een vraag die je er toch nog over kunt stellen? In het boek Deep Learning staan mooie voorbeelden uit het onderwijs. Of vanuit een buitenstaandersperspectief: Wat valt hen op? Waar ligt hun nieuwsgierigheid?

Essentie pakken
Wat blijft er over als je de randen weghaalt? Aandachtig leren gaat voor mij om het vinden van de essentie. Geef die eens in 1 zin weer.. Doe iets met aandacht en het krijgt betekenis en waarde. Waarbij het contact met de taak of de persoon essentieel is. ..

Ruimte voor verrassing
Waardeer de kracht van serendipiteit. Laat je telefoon eens in je jaszak als je in de rij bij de bakker staat. Er is altijd wel iets om je heen als bron van onverwachte waarde: een leuk gesprek met je buurman, een nieuw product. Ontwikkel de discipline om serendipiteit toe te staan.

Meenemen in de tijd
Aandachtig leren heeft voor mij een tijdsaspect in zich. Neem het thema waar je je in verdiept eens een tijd met je mee. Vertel erover aan anderen tijdens een koffiepauze, verbind het thema eens met onderwerpen op de agenda van een teamoverleg, experimenteer er eens mee in een sessie.

In verbondenheid
Zoek en benut verbondenheid met anderen. Zij kunnen je voeden middels ideeën, feedback, nieuwe of onverwachtse vragen. Bekijk je netwerk op strong en weak ties. Lukt het je wellicht om een paar ‘weak ties’ door te ontwikkelen naar strong ties?

Ik ben vast niet volledig en die intentie heb ik ook niet. Deze bouwstenen expliciteren helpt mij om ‘aandachtig werken’ uiteen te rafelen. Wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Wellicht spelen er voor jou andere bouwstenen?