Tag: faciliteren

Wat doe jij met een vraag?

Gisteravond om acht uur zat ik klaar achter mijn laptop met Twitter op #dddchat (Doen Denken Delen). Met zo’n tien professionals gingen we in gesprek over het waarom en hoe van ‘hardop werken’ (volgbaar werken, working out loud, show your work). We hadden een goed gesprek rondom een achttal vragen die Joke van Alten en ik hadden voorbereid als leidraad voor de chat. Terugkijkend ben ik heel tevreden over de sfeer, het proces, de opbrengst. Een vraag die me wel puzzelt als facilitator van zo’n online gesprek is wat je kunt doen om echt een dialoog op gang te brengen. Hoe zorg je voor interactie? Wat kun je dan beter wel en niet doen? Vraag-antwoord dynamiek Onze twitterchat had een sterke vraag-antwoord dynamiek. Wij hadden een paar vragen voorbereid met daarin een logische opbouw. De vragen vormden als het ware de leidraad voor het gesprek. Terug redenerend vanuit een beoogd resultaat zijn de vragen tot stand gekomen. Ze vormden in de chat ook echt onze rode draad. Vanuit de gedachte dat ‘leren begint bij het stellen van vragen‘ lijkt me dit een prima vertrekpunt. Het waren echter wel ‘onze’ vragen en nog niet zozeer de vragen van de andere deelnemers. Prima voor zo’n eerste keer! Wellicht wel iets om in de komende tijd mee te experimenteren.. hoe kunnen we vragen van deelnemers als vertrekpunt nemen? Geven van antwoorden. Niet doen? Ik zag mezelf...

Read More

Faciliteren van een netwerk: balanceren tussen trekken en loslaten

“We zijn een paar maanden geleden een community gestart. Alle leden zagen er veel belang in om kennis met elkaar uit te wisselen. Maar ik ben als facilitator eigenlijk heel teleurgesteld want er gebeurt zo weinig. Ik trek er flink aan maar krijg weinig tot geen reactie op mijn initiatieven.” Een veel voorkomende situatie die allerlei oorzaken kan hebben: te weinig gevoelde urgentie, te ver weg van de praktijk, te weinig steun van het management, niet de juiste mensen. Deze keer wil ik eens kijken naar de rol van de facilitator; degene die er zo flink aan trekt. Want...

Read More

Rollen in netwerken

Heeft een netwerk specifieke rollen nodig om goed te werken? En moet je deze rollen dan toewijzen aan bepaalde personen of is het vooral belangrijk dat mensen rollen ‘oppakken’ naar gelang de noodzaak op dat moment? En ga je teveel organiseren wanneer je vanuit rollen kijkt naar een netwerk en is het krachtiger om uit te gaan van het zelf-organiserend vermogen in netwerken? Tijdens een meemaakdag van de ECLO op 29 maart j.l. hebben wij (Sibrenne Wagenaar en Joitske Hulsebosch) hier met een groep deelnemers over gesproken. Aanleiding om verschillende gedachtes eens op een rij te zetten in deze blogpost! Te beginnen bij onszelf…. een leernetwerk waar we beiden in participeren is een netwerk van mensen die allemaal op een bepaalde manier sociale media inzetten in leerprocessen en trainingen. Rollen zijn niet expliciet benoemd. Doordat wij het initiatief hebben genomen om mensen uit te nodigen hebben wij het gevoel wel iets verantwoordelijker te zijn voor het reilen en zeilen in dit netwerk. We bespreken regelmatig met elkaar het proces, polsen de mening van andere netwerkleden, nemen initiatief tot het beleggen van een f2f bijeenkomst, starten een online brainstorm, zijn aanwezig bij online webinars. Maar in principe kan iedereen het initiatief nemen tot het starten van activiteiten en dat gebeurt ook wel. Dit roept de vraag op… kan het leden in een netwerk helpen om rollen expliciet te benoemen? Eigenlijk...

Read More

Zorgen dat men voor zichzelf kan zorgen…

Wat hebben een zwerm vogels, ons ecosysteem, wikipedia en een mierenhoop met elkaar gemeen? Dat ze sterk zijn in zelforganisatie. Daar ging de conferentie over waar ik gisteren bij was: De Tweede Nationale Dag van de Zelforganisatie. Het mooie van het thema zelforganisatie is dat het op heel veel verschillende plekken speelt. Zelforganisatie wordt natuurlijk sterk gestimuleerd door web2.0. De mogelijkheid die het mensen biedt om zelf toe te voegen, te creëren, verbindingen te maken. Maar het speelt ook bij de overheid in het stimuleren van burgerparticipatie. En door de ontwikkeling van de TomTom kunnen we ons als weggebruikers steeds makkelijker zelf organiseren. De conferentie had weinig zelforganisatie in zich, maar a-la. De bijdragen waren grotendeels boeiend! Met name de voorbeelden uit de zorg spraken me aan: “Je moet niet voor mensen zorgen, maar zorg dat men voor zichzelf kan zorgen.” Hans Becker, adviseur van Stichting Humanitas in Rotterdam vertelde op pakkende wijze hoe ze vanuit zelforganisatie de ouderenzorg hebben ingericht. Vier kernwaarden speelden daarbij een rol: (1) eigen regie, (2) eigen activiteit, (3) groepselement en (4) een ‘ja’cultuur. Een voorbeeld, enigszins gekscherend verteld: “Een nieuwe bewoonster is dol op katten en wil 5 katten meenemen. Dat is wel wat veel, maar laten we in gesprek gaan. Blijkt 1 kat al 22 jaar te zien. Die is echt te oud om nog te verhuizen. Houden we er nog 4...

Read More

Wat voor type facilitator ben jij?

Elke facilitator heeft een eigen stijl en aanpak. Hoe faciliteer jij? Wat kenmerkt jou? Ben je iemand die nadrukkelijk aanwezig is en een redelijk sturende rol heeft in het proces? Of vervul je vooral een rol op de achtergrond en laat je de groep zoveel mogelijk zelf aan het werk? Op de website van Anecdote vond ik een mooi overzicht van verschillende typen facilitators, met bij elk type een karakteristieke cartoon. 1. De onzichtbare facilitator 2. De kameleon 3. De dictator 4. De dirigent 5. Meebewegend 6. Als leren fietsen Hoe bepaal je je stijl? De stijl van faciliteren kies je voor een deel zelf. Een bepaalde stijl ligt je meer of minder. Ook de groep kan behoefte hebben aan een bepaalde stijl. Een groep met mensen die voor het eerst online werken, heeft behoefte aan een facilitator die zichtbaar aanwezig is en ondersteuning biedt. Een facilitator die niet alleen reageert op vragen die komen, maar ook pro-actief werkt door goed te observeren en in te schatten wat de groep nodig heeft. Rollen online en face-to-face? En er zijn belangrijke verschillen tussen face-to-face en online faciliteren. Als faciltator herken ik mezelf sterk in de metafoor van meebewegend. En dat probeer ik zowel in een face-to-face situatie als online te doen. Door goed te kijken wat er gebeurt in de groep. En daarbij aan te sluiten. Het ‘leren fietsen’ gebruik ik...

Read More
  • 1
  • 2

Welkom!

Werken als knowmad? Ik leer het je! Verder alles over online leren, diepte en stimuleren van krachtig leren in het werk.

Foto gezicht

Sibrenne Wagenaar

Vragen? 06-23692942

Alles over leren met nieuwe media

Samen met Joitske Hulsebosch werk ik ook vanuit Ennuonline: workshops, leergangen en interactieve webinars over online en sociaal leren.

Foto gezicht

Updates ontvangen?