Tools voor online leren

Je bent trainer en je voelt er wel voor om gebruik te maken van sociale media tools. Omdat…je de training wat vlotter wilt maken, je gelooft dat leren voor een groot deel in sociale netwerken plaatsvindt, je met sociale media de buitenwereld in je training kunt halen, je  het leerproces over een langere tijd kunt uitspreiden door ook online met elkaar te leren. Ik zie verschillende momenten in het leerproces waarop je sociale media kunt gebruiken:     1 of 2 weken voordat de workshop of training begint, start je al online. Bijvoorbeeld door verwachtingen te polsen, een eerste...

Read More