Welke communicatieve vaardigheden zijn belangrijk?

 

 • Kunnen communiceren op inhoud, procedure en proces
 • LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen
 • Essentie uit gesprekken kunnen halen
 • Helder kunnen uitleggen, gebruik makend van voorbeelden
 • Kritische, prikkelende, stimulerende vragen kunnen stellen en ook anderen daartoe uitnodigen
 • ‘Vaagheid’ kunnen concretiseren
 • Aandacht voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke taal en beelden
 • Iedereen aan het woord en zorg voor inbreng vanuit verschillende invalshoeken (soms ook iemand van ‘buiten’)
 • Onderlinge binding creëren
 • Draagvlak creëren voor ideeën en richtingen die ontstaan
 • Oog hebben voor persoonlijke vraagstukken en ambities; dit kunnen verbinden met het gezamenlijke doel.
 • Onderstroom zien en durven benoemen