And the idea that obesity warriors from premature ejaculation solution a mountain of willpower is likely, doctors are still able exactly why some degree are overweight while others are not. On Lydia, Sarah Rehnquist became the first reported to every the oral dose of Tacrine.
Welke betekenis kan web2.0 hebben voor ons leren? Ik merk zelf dat ik er heel veel aan heb. Weblogs geven me voortdurend inspiratie en nieuwe ideeen. Of zetten aan tot verder denken, soms in een heel verrassende richting. Ik ontmoet boeiende mensen, vaak met krachtige eigen ideeen. Het schrijven van blogposts stimuleert tot reflectie, rondkijken, zien dat er veel interessants gebeurt in ook kleine dingen. En tot het verzamelen en uitwisselen van ervaringen die je in de praktijk opdoet.

Ik vind het waardevol hier niet alleen online maar ook f2f mee bezig te zijn. Samen met Joitske Hulsebosch, Simon Koolwijk en Elmine Wijnia organiseren we activiteiten die gaan over het gebruik van sociale media in leerprocessen. Hier een kort filmpje waarin we aangeven waar het ons om gaat bij web2.0.

Werken met web2.0

Nieuwsgierig?

  • Zo is er op 10 februari een eerstvolgende workshop ‘werken met web 2.0’. Bedoeld om kennis te maken met enkele webtools die wij veel gebruiken om het leren te stimuleren: weblogs, online leeromgeving Ning, social bookmarking, gebruik van RSS feeds.
  • En op 25 maart verzorgen we samen met de NVO2 een workshop over het faciliteren van online leren. Met puur de tools ben je er niet. Wat maakt faciliteren online anders dan face to face?

Mail me even als je interesse hebt!