Schermafbeelding 2013-06-19 om 12.44.35Mahara stond als tool al heel lang op mijn lijstje. En ik ben blij dat er nu de tijd voor heb genomen om het eens te bekijken. Mahara is een social media tool die je kunt gebruiken om een e-portfolio samen te stellen.

Wat is een e-portfolio? Je kunt het zien als een persoonlijke digitale map waarin je materiaal verzamelt dat voor jou op dat moment relevant is. Denk aan artikelen die je hebt geschreven, producten die je hebt gemaakt, video’s die voor jou van waarde zijn, een weblog die je gebruikt voor reflectie, afbeeldingen die iets illustreren, een dialoog uit een forumdiscussie en ook ‘gewoon’ een overzicht met opleidingen, werkervaring, ontwikkelde vaardigheden. Een deel van je verzameling kun je publiek maken, zodat anderen het kunnen bekijken. Zelf kies je wat je publiek maakt voor wie. Als eigenaar van je e-portfolio heb je ook de regie!

Waarom die aandacht? In de huidige economie is mobiliteit van groot belang. Ik vermoed dat e-portfolio mede om die reden een behoorlijke vlucht neemt momenteel. Er is veel informatie over te vinden (zoals hier op de site ePortfolio), en naast Mahara zijn er zeker nog andere tools die je kunt gebruiken om een e-portfolio te maken. Interne en externe mobiliteit: hoe zorg je ervoor dat je je blijft ontwikkelen en dat dit zichtbaar wordt voor anderen? Mooie aan een e-portfolio vind ik dat je daarmee kunt laten zien dat persoonlijke ontwikkeling zoveel breder is dan het volgen van een opleiding of training, het behalen van een certificaat. Ook het werken aan een nieuw product, je rol in een innovatienetwerk, of je bijdrage aan een community of practice kun je in je e-portfolio een plek geven. Of het meelopen met een collega, verdieping in een nieuw thema, het verwoorden van je visie op een vraagstuk verwerkt in een video.

Schermafbeelding 2013-06-20 om 09.13.16

Hoe werkt Mahara?

Op hoofdlijnen zijn er 3 stappen die je kunt ondernemen: (1) ‘vullen’ van je e-portfolio met materialen, (2) inrichten in pagina’s (wat wil je aan wie laten zien) en (3) delen en bespreken van je e-portfolio met collega’s.

  1. Vullen van je e-portfolio. Je kunt documenten uploaden, artikelen die je hebt geschreven, producten waar je aan hebt gewerkt, afbeeldingen die voor jou een bepaalde betekenis hebben, foto’s van een gebeurtenis waar je bij was. Ook bevat Mahara een blogomgeving waar je dagboeksgewijs je verhaal kunt beschrijven. En er is een plek om je gevolgde opleidingen, cursussen, ontwikkelde vaardigheden en huidige loopbaanstappen te beschrijven. Dit ‘resume’ heeft wel veel weg van LinkedIn. Ik merk dat zoiets mij erg tegenstaat om helemaal in te vullen. Daar krijg ik zeker geen energie van. Het zou wel mooi zijn als je hier gegevens van je LinkedIn profiel kunt uploaden… Een mooi element vind ik de mogelijkheid om ‘plans’ toe te voegen: plannen die je hebt met een uitwerking in concrete taken en deadlines. Fijn voor mensen die wel houden van planmatig, georganiseerd, vooruit denken. 
  2. Inrichten van pagina’s. In deze stap ga je een e-portfolio maken met een bepaalde doelgroep in gedachten. Stel dat je bezig bent met een nieuwe interne functie en je wilt voor die functie laten zien wat je in huis hebt. Wat zijn dan materialen in je verzameling die laten zien wat daartoe relevant is? Onderstaande afbeelding geeft weer hoe dit werkt in Mahara. De bovenste balk is je werkbalk en daaronder zie je de pagina. Die pagina kun je zo inrichten zoals je het zelf wilt. Door onderdelen toe te voegen. Een algemeen tekstblokje kun je gebruiken om hier en daar een toelichting te geven. Wat ik zelf nog wel een kunst vind is om een pagina zo in te richten dat je iemand er enigszins doorheen leidt. En hoe zou je verbanden kunnen aangeven tussen de verschillende ‘blokjes’? Maar goed, dat vergt misschien wat oefening.
  3. Delen en bespreken met collega’s. Er is ook een forum omgeving waarin je zelf groepen kunt aanmaken en een discussie kunt starten. Wel mooi omdat Mahara anders voor mij toch een tool zou blijven dat ik gebruik om iets te maken wat ik vervolgens ga delen met een bepaald publiek. Aan de andere kant vraag ik me af hoeveel je het forum zal gebruiken in de praktijk. Wellicht is die kans er als alle medewerkers van jouw organisatie Mahara gebruiken om inzicht te geven in persoonlijke ontwikkeling en je e-portfolio ook een substantieel onderdeel is in de dialoog met je leidinggevende.

 

Schermafbeelding 2013-06-20 om 09.14.15

 

Gebruiksmogelijkheden

Ik vond Mahara best gemakkelijk in gebruik. Zonder handleiding of instructie is het me in een half uur gelukt om een eerste pagina te maken. De kunst is uiteindelijk natuurlijk om goed na te denken over de juiste invulling van een pagina! Wil je zelf eens experimenteren dan kan dat, want Mahara heeft een demo-versie waarmee je 24 uur kunt werken. Die vind je hier.

Tja, en nu? Ik zou het wel eens willen gebruiken. Dat is toch de beste manier om een tool echt te leren kennen. Twee mogelijkheden die ik voor me zie (maar er zijn er vast meer..):

  • Deelnemers aan een langer lopend leertraject uitnodigen om een portfolio te maken waarin ze ‘bewijzen van hun kunnen’ verzamelen. Hiermee krijgt het e-portfolio het karakter van een proeve van bekwaamheid. De blogfunctie (‘journal) in Mahara kun je gebruiken voor persoonlijke reflectie. Een mooie alternatieve vorm om online reflectie vorm te geven. Doordat medewerkers hun e-portfolio kunnen delen met anderen, zou je deelnemers kunnen vragen om 2 collega’s uit de eigen organisatie uit te nodigen een reactie te geven. 
  • Ik kom geregeld in een organisatie waar een van de vragen is hoe medewerkers meer vanuit hun talent kunnen werken. Een van de aspecten van deze vraag is: maak eens inzichtelijk welke talenten je hebt. Je kunt medewerkers vragen om allemaal een pagina in Mahara in te richten waarin hun talenten naar voren komen. Door dit vervolgens met elkaar te delen en collega’s/ teamgenoten uit te nodigen hierop te reageren krijg je een prachtig vertrekpunt voor dialoog over talenten. Mooie aan een e-portfolio is dat je het als vertrekpunt kunt gebruiken en aan kunt vullen in de loop van de tijd.

Een pagina die ik na een half uurtje experimenteren met de Mahara-demo heb gemaakt:

Mahara afbeelding