Kenmerken: backchannel, online gesprek, heel makkelijk

Al werkend met een team van een ROC bedacht ik me vanmiddag hoe waardevol het zou zijn om kleine, makkelijk te gebruiken tools onder de aandacht te brengen. Tools die wat minder bekend (nog) zijn en wel een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het ondersteunen van leren. In een training, workshop of les. Vanaf nu neem ik elke week zo’n tool onder de loep. Liefst ook uitgeprobeerd in de praktijk.

De eerste: TodaysMeet

Met TodaysMeet kun je een ‘backchannel’ inrichten. Tijdens een presentatie of in een les maak je het mogelijk voor deelnemers om online met elkaar in gesprek te zijn. Zo weet je wat er bij hen speelt. Betrek je ze actief bij het onderwerp. Bij grote congressen wordt meer en meer gebruik gemaakt van een backchannel middels Twitter. Maar ja, als lang niet iedereen op Twitter actief is? Dan kun je TodaysMeet gebruiken.

Hoe werkt het? Je maakt een ruimte aan waar je met elkaar in uitwisselt. Bij het aanmaken van deze ruimte kun je bepalen hoe lang je de ruimte ‘in de lucht’ wilt houden, variërend van 1 uur tot 1 jaar. Deelnemers die de link naar de ruimte hebben, kunnen meedoen. Dit werkt eenvoudig: je geeft aan wie je bent en vervolgens typ je je bericht in maximaal 140 tekens. Met een druk op de knop voeg je je reactie toe aan de collectieve discussie. Hieronder een heel duidelijke instructie op video:

Toepassing

  • Je kunt het aan de deelnemers laten waar ze over uitwisselen. En hier als trainer/docent af en toe eens kijken wat er gebeurt.
  • Je kunt ook een gerichte vraag stellen aan de deelnemers, parallel aan je presentatie.
  • Je kunt deelnemers vragen laten stellen via de backchannel. Bij wijze van ‘parkeerflap’.
  • En werken leerlingen of deelnemers op afstand met elkaar dan kan TodaysMeet een plek zijn om onderling uit te wisselen.

Nodig? Laptops waar deelnemers op kunnen werken. Eventueel een beamer om plenair te laten zien wat er in de backchannel gebeurt.

Meerwaarde?

  • Het is voor iedereen makkelijk om een ervaring te delen, een vraag te stellen, een mening te geven, mee te denken over het onderwerp. Voor sommigen zelfs gemakkelijker dan tijdens een workshop inbreng te hebben.
  • Het kan je als trainer of docent helpen om dat wat je wilt overbrengen toe te spitsen op de vragen die deelnemers erbij hebben.
  • En je kunt deelnemers, door ze een vraag te stellen, stimuleren tot actieve betrokkenheid en meedoen.

Reflectie: Hoe hebben deelnemers het ervaren om een gesprek ‘ernaast’ te voeren? Wat heeft het gesprek in de backchannel opgeleverd?

Mijn ervaring… ik heb TodaysMeet onlangs gebruikt in een leergang met een groep van circa 12 deelnemers, tijdens het geven van een presentatie. Als trainer moest ik in het begin wennen aan het feit dat deelnemers regelmatig even op hun laptop bezig zijn. En ik had in deze sessie geen zicht op wat er zich in de backchannel afspeelde, en kon daar dus ook niet op inspelen. Deelnemers gaven aan het niet gemakkelijk te vinden om met twee dingen tegelijkertijd bezig te zijn. Dit vergt wellicht enige oefening. En het is belangrijk om het gesprek in de backchannel een focus mee te geven.