Schermafbeelding 2013-01-17 om 21.15.58Je bent trainer en je voelt er wel voor om gebruik te maken van sociale media tools. Omdat…je de training wat vlotter wilt maken, je gelooft dat leren voor een groot deel in sociale netwerken plaatsvindt, je met sociale media de buitenwereld in je training kunt halen, je  het leerproces over een langere tijd kunt uitspreiden door ook online met elkaar te leren. Ik zie verschillende momenten in het leerproces waarop je sociale media kunt gebruiken:

 

 

  • 1 of 2 weken voordat de workshop of training begint, start je al online. Bijvoorbeeld door verwachtingen te polsen, een eerste inhoudelijke uitwisseling te starten of deelnemers al met elkaar kennis te laten maken voor ze elkaar fysiek ontmoeten.
  • sociale media in je training kan een manier zijn om de inhoud anders te presenteren, een werkvorm vlotter of effectiever te laten verlopen, op een slimme manier samen te werken of iets hipper en innovatiever te werken. Aardig kan zijn om hier ook nog een onderscheid te maken tussen de situatie dat alle deelnemers in de training beschikken over een laptop of tablet, en de situatie dat alleen jij als trainer of facilitator er een heeft.
  • na de training kun je sociale media bijvoorbeeld gebruiken om herhaling te ondersteunen (zie breinprincipes), iets met elkaar te maken of het onderlinge leren voort te zetten.
  • en je kunt er voor kiezen om het hele leertraject online te doen!

Afgelopen week heb ik met twee verschillende groepen HRD professionals gewerkt en in beide sessies heb ik de deelnemers gevraagd wat ze dachten dat de meerwaarde van het gebruik van sociale media tools zou kunnen zijn in de verschillende fasen van het leerproces. Op basis van die brainstorm hebben we nagedacht over tools die je daarbij kunt gebruiken.

Een paar voorbeelden van dit denkproces:

Voorafgaand aan een training of leertraject zou het krachtig zijn om de verwachtingen van deelnemers al online te polsen. Als trainer kun je de training goed afstemmen. Deelnemers zien al van elkaar wat verwachtingen zijn. En je stimuleert alle deelnemers voor zichzelf na te gaan wat ze uit de training willen halen. Hier zou je een online brainstormmuur als Wallwisher voor kunnen gebruiken. Een voorbeeld zie je hier.

Tijdens een face-to-face moment met deelnemers kan het heel waardevol zijn om een expert n de training te halen, zonder dat deze daar aanwezig is. Je zou hier een Skype verbinding voor kunnen gebruiken.

Bij een leertraject dat uit meerdere bijeenkomsten bestaat kun je deelnemers stimuleren om tussendoor uit te wisselen over praktijkervaringen. Dit kan in een forum, maar ook door foto’s van krachtige situaties uit te wisselen. Tools als Todaysmeet en Pinterest kun je hier uitstekend voor gebruiken.

De kunst is om te bedenken hoe je een werkvorm die je nu al regelmatig gebruikt of die je voor je ziet, omvormt naar een online werkvorm. Je kunt ook wel bij een tool beginnen, aangezien veel tools voor verschillende werkvormen gebruikt kunnen worden. Dan neem je dus een tool waar je wel eens mee zou willen werken en bedenk je hoe dit vorm kan krijgen in jouw online traject. Hieronder een overzicht van wat ‘kleinere’ tools die je snel, makkelijk kunt gebruiken.

Fotobabble je upload een foto en zet er een tekst ‘onder’.
QuizRevolution  je kunt hier een quiz maken met foto’s en afbeeldingen.
Voki je ontwerpt een figuurtje die je vervolgens iets laat zeggen.
Stixy Een online brainstormmuur.
Wallwisher  Een andere online brainstormmuur.
Lino En nog een brainstormmuur.
Screencast-o-matic  Hier kun je filmpjes mee maken van ‘iets’ op je beeldscherm.
Captioner Je kiest een foto en schrijft hier tekst bij in ballonnetjes.
Glogster Voor het maken van een collage.
Tiki-toki Met deze tool maak je een tijdslijn.
Answergarden Een online plek voor snelle brainstorm.
Todaysmeet Chatomgeving
Polleverywhere Hiermee kun je online een poll of open vraag voorleggen aan grote groep mensen.
Popplet Mindmapping tool die heel eenvoudig werkt