Een van de nieuwsbrieven die ik graag lees is die van ‘Anecdote, putting stories to work. Het gaat allemaal over leren, maar vanuit de invalshoek van dialoog en in gesprek zijn met elkaar. En een praktische inslag, werkvormen die klein en makkelijk toepasbaar zijn. Niet altijd heel vernieuwend, maar dat hoeft voor mij ook niet. Als ze maar werken!

Hieronder een werkvorm uit de laatste nieuwsbrief ‘Five questions to engage executives’. 

Je tekent het schema op een flap. Vervolgens werk je met de groep aan de volgende 5 vragen:

1. Wat werkt nu ‘gewoon’ zoals het gaat?
2. Wat kan er mis gaan als we iets veranderen?
3. Wat zijn mogelijke voordelen aan de verandering?
4. Wat werkt nu zeker niet? Wat gebeurt er als we niet veranderen?
5. Hoe kunnen we dat nemen wat werkt en daaraan iets toevoegen zodat er een nieuwe manier van werken ontstaat?
De kracht van veel werkvormen zit in het stellen van de goede vragen. Ik ga deze binnenkort eens uitproberen! Je zou het al goed kunnen gebruiken bij een verkennend gesprek met een manager. Of bij het maken van een analyse van de werkomgeving.