Ik vind het heerlijk om me te buigen over vraagstukken die actueel en urgent zijn en waar een ‘anders dan anders’ aanpak voor nodig is. Een oplossing die niet direct voor handen ligt. Een manier van werken die vraagt om ontwerpen en creatief denken.

Ik werk daarbij in gezamenlijkheid. Ik geloof sterk in co-creatie: al werkend met opdrachtgevers en direct betrokkenen gebruik maken van de vele ervaringen en perspectieven om tot passende aanpakken te komen. Een bijeenkomst heeft bij mij altijd een actief karakter. Het proces krijgt aandacht. En ik streef ernaar om het werk concrete producten op te laten leveren.