Welke meer ‘gegronde’ vaardigheden zijn nodig?

 • Resultaatgericht werken; de stap kunnen zetten van praten naar acties
 • Focus aanbrengen en behouden; doelen bewaken
 • Grenzen durven stellen
 • Iedereen betrokken houden, zowel inhoudelijk als organisatorisch
 • Gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid bewaken en benadrukken
 • Zien van mogelijkheden en kansen, binnen en buiten de leergemeenschap
 • Op verschillende niveaus (strategisch, tactisch, operationeel) kunnen werken
 • Sturen op concrete afspraken, besluitvaardig handelen
 • Proactief werken, initiatief nemen wanneer nodig
 • Zorgen voor een veilige omgeving
 • Oogsten, zichtbaar maken van stappen, resultaten en successen (inhoudelijk en procesmatig)