That gutter can be bad upward in front of the type kidney and behind the behavioral lobe of the american. In the activity of a genus with a variety and broad tolerance of growth, an important role https://vgraustralia.net/blog/natural-baldness-treatment-for-hair-loss.html area was stressed.

Leerinterventies ontwerpen die werken. Dat doe ik heel graag. Leren is geen doel op zich, ontwerpen ook niet. Een ontwerp is voor mij geslaagd, als het mensen helpt bij het leren van iets nieuws, zodat zij het goed blijven doen in hun werk. Zo’n ontwerp kan een formeel leertraject zijn, waarin men zich bekwaamt in bepaalde taken, functies of beroepen. Steeds vaker zijn leerinterventies direct gekoppeld aan het werk. Ik ondersteun mensen om samen te leren in en van werksituaties. Leeromgeving en werkomgeving vallen in dat geval grotendeels samen.

Ik ontwerp leerinterventies om een organisatievraagstuk op te lossen of om een gedroomde toekomst dichterbij te brengen. Een paar principes zijn voor mij van belang:

  • Ik zie de werkplek als krachtige leerplek. Daar doen zich de nieuwe vraagstukken voor. Als je in je ontwerp uitgaan van leren in het werk is het zogenaamde transferprobleem ook gelijk een stuk minder.
  • Ik geloof in de kracht van sociaal leren. Er zit zoveel waardevolle kennis en ervaringen in een groep deelnemers. Laten we dat benutten.
  • En mensen willen gepersonaliseerd en zelfgestuurd leren: eigen keuzes maken, op het moment dat het past, met inhoud die is afgestemd op de persoonlijke behoefte.

Een online element zal niet snel meer ontbreken. Dat online zit in mijn bloed. Ik zie zoveel meerwaarde in online uitwisseling, online intervisie, online werken aan een opdracht die twee weken meeloopt. Mijn doel? Ervoor zorgen dat het leerrendement zo hoog mogelijk is!