Hoe kunnen we kennisuitwisseling tussen sociaal professionals ondersteunen en stimuleren?

Dit was de startvraag van Alleato, een adviesbureau voor sociale vraagstukken in de provincie Utrecht. Met hen ben ik de vraag gaan verkennen, waarbij we op hoofdlijnen als volgt te werk zijn gegaan:

  • We hebben sociaal professionals bevraagd: hoe is jullie behoefte als het gaat om kennisuitwisseling? Welke vraagstukken kom je in je praktijk tegen waarbij je meedenkkracht van anderen kunt gebruiken? Hoe doe je dit nu? Wat kan daarin nog meer behulpzaam zijn?
  • Daarnaast zijn we gaan experimenteren met faciliteren van online leren en leren in netwerken. Ik geloof sterk in al doende uitvinden en daar beginnen waar energie is. Binnen Alleato liepen allerlei projecten waarbij sociaal professionals rondom een thema meer of minder intensief bij elkaar kwamen om kennis te delen en te ontwikkelen. We hebben een paar projecten geselecteerd waarvan we het idee hadden dat online werken een krachtige toegevoegde waarde zou kunnen hebben aan het al lopende samenwerkings- of kennisuitwisselingsproces. En waar een aantal mensen wel zin hadden om mee te doen aan dit uitproberen.
  • Het begeleiden van online leren en werken doet een beroep op specifieke vaardigheden: ritme maken, online activiteit zien en stimuleren, dialoog diepgang geven, verbinding maken tussen online en face-to-face. Ik heb een aantal keer met de facilitators gewerkt om deze vaardigheden te ontwikkelen, specifiek gericht op de groep waar zij op dat moment mee te maken hadden
  • Ondertussen was Alleato zich aan het oriënteren op een geschikt platform om deze leergroepen bij elkaar te brengen. Ze hebben gekozen voor SocialEngine.
  • Daarmee ontstond een periode van ontwerpen en inrichten, met vragen over de technische kant (functionaliteiten, look & feel), de proces kant (dynamiek, activiteit, ritme) en de menskant (wie, waarom, rollen).
  • In september 2011 is UtrechtKlikt! live gegaan, waarmee een spannende en actieve tijd aanbrak. De bibliotheek gevuld met waardevolle artikelen, een bloggersgroep gestart om actuele ontwikkelingen onder de aandacht te brengen, nieuwe leden in het zonnetje gezet, bestaande groepen verleid om gebruik te maken van UtrechtKlikt, mensen achter de schermen benadert om urgente vraagstukken boven water te krijgen, verbindingen tussen sociaal professionals gestimuleerd.