Begeleiden van processen is het ondersteunen van groepen bij hun verander- en ontwikkelvragen. Hierbij kun je denken aan het formuleren van een visie, ontwikkelen van een communicatie-aanpak 2.0, inrichten van een proces voor kennisdelen.

Ook valt hier voor mij het begeleiden van communities of practice en lerende netwerken onder. Waarbij ik soms de rol van facilitator heb. Maar veelal begeleid ik anderen om zich te bekwamen in de rol van facilitator. Ik ben er van overtuigd dat je die rol in een community of netwerk het beste kunt vervullen als je ook inhoudelijk deelneemt.

Met beide vormen van procesbegeleiding heb ik ruime ervaring.