Twee jaar geleden… als team adviseurs bogen we ons over de vraag hoe we zichtbaar kunnen maken wat we in onze projecten deden. Hoe kunnen we een soort ‘etalage’ maken waarin we delen en laten zien wat we doen? Samen Werken Samen Leren is een project van FCB dat (kinderopvang)organisaties en medewerkers ondersteunt om actief aan de slag te gaan met vraagstukken waar zij voor staan. Op een manier die leren en werken met elkaar verbindt. Met z’n vijven ondersteunden we elk 5 tot 10 organisaties per jaar, en daarbij werkten we aan soortgelijke vraagstukken. Bovendien zouden opbrengsten ook waardevol zijn voor andere organisaties. De vraag hoe  onze aanpak en opbrengsten zichtbaar te maken, was heel relevant!

Schermafdruk 2015-03-10 21.53.48

We zijn gaan bloggen. Een blog aan het begin van een traject, over de vraag die er lag en een schets van de aanpak. Een blog op een waardevol moment in het proces. En een blog aan het eind met de oogst. Wat een rijke verzameling hebben we in de afgelopen tijd opgebouwd! Zie hier…

Schermafdruk 2015-03-10 21.59.02

Wat heeft dit bloggen mij opgeleverd?

1. Nieuwe inzichten door ‘hardop’ denken

Soms moest ik mezelf er even toe zetten om te gaan schrijven. En deed ik het in eerste instantie voor het ‘product’. Bij elk blog die ik schreef heb ik toch zeker iets nieuws ontdekt door te schrijven. Voor mij is schrijven een vorm van hardop denken, waarbij ik impliciete kennis expliciet maak. Denklijnen doordenk. En de argumentatie of het achterliggende proces beter in beeld krijg. Waardevolle stappen in DoenDenkenDelen! Zo werkte ik eens aan een vraagstuk omtrent teamsamenwerking. Die verliep zeer stroperig. We hadden al wat stappen gezet in het teamproces, maar ik wist niet goed hoe verder. Al schrijvende ontstond bij mij het idee van een leergeschiedenis: samenwerking in de afgelopen jaren in beeld brengen middels heel concrete voorbeelden uit de praktijk. Het bleek een heel goede vervolgstap.

2. Verhaal van vraag tot oogst

Bij elke tweede of derde blog maakte ik verbinding met een eerder geschreven blog. Op deze manier ontstonden er verhalen. Hoe heeft een bepaald proces in een organisatie zich voltrokken? Wat waren waardevolle momenten en reacties van mensen? Successen en ook tegenslagen? Welke beweging is op gang gebracht en waar staan we nu? Krachtig aan deze vorm van ‘verhaal maken’ is dat je het in de tijd doet: in elke blog beschreef ik iets uit de afgelopen tijd. En door het ritme in het bloggen bouw je het verhaal stap voor stap op.

3. Expliciete evaluatie

De derde blog diende de oogst van het traject weer te geven. Dat hadden we met elkaar afgesproken. En deze afspraak was voor mij een goede stimulans om aan het eind van elk traject heel expliciet met de betrokkenen in gesprek te gaan en terug te kijken. Wat had het hen opgeleverd? Wat waren belangrijke momenten? Wat hebben zij geleerd? Wat was verrassend. Wat heb ik geleerd? Hoe gaan ze verder? Ik evalueer eerlijk gezegd niet vaak een project zo expliciet, maar vond het vaak erg leuk en waardevol. Je bent echt even op een andere manier met elkaar in gesprek dan ‘aan het werk’.

4. Blog ter reflectie en explicitering

Een blog over een stukje proces voorleggen aan de betreffende organisatie, ter goedkeuring, heeft meer waarde dan alleen die goedkeuring krijgen. Zo’n blog geeft op een bepaalde manier een samenvatting van hetgeen er gebeurt is, met daarbij een reflectie op het aspect ‘samen werken samen leren’ en de wijze waarop dit in de praktijk vorm krijgt. Ik denk dat het voor deelnemende organisaties prettig was om een bepaalde explicitering van aanpak, stappen, succesvolle elementen en opbrengsten te kunnen lezen. Dit kan heel ondersteunend werken aan het interne leerproces op vraagstukken op een lerend werkende manier aan te pakken.

5. Verbinding in het team adviseurs

Als we een blog hadden geschreven, legden we die voor aan de andere adviseurs, alvorens deze online te plaatsen.  Ik heb deze stap als zeer waardevol ervaren. Heel fijn om reacties van anderen te krijgen op de tekst die je hebt geschreven. De aanleiding kan nog iets helderder. Kun je ook aangeven wat jouw bijdrage hierin was? Wat heeft het team er van geleerd? Hoe is het ingebed in hun praktijk? Bovendien boden de blogs van collega’s mij heel veel inspiratie en ideeën. Je wist een beetje waar de anderen mee bezig waren. En we kregen inzicht in gemeenschappelijke vraagstukken en aanpakken. Soms ontstond een waardevolle discussie door een blog van een van de teamleden.

6. Thema’s en vraagstukken gedestilleerd

De rijke verzameling blogs die op deze manier ontstond leende zich uitstekend voor het zien van overkoepelende thema’s en vraagstukken die bij meerdere organisaties speelden. In onze teamgesprekken kwamen deze expliciet naar voren, en ik denk zeker dat het lezen van elkaars blogs de analyse veel sterker heeft gemaakt. Je kon bij een ander doorvragen. In je blog verwijzen naar de blog van een ander. Iets nog eens nalezen. Een blog van een ander gebruiken ter inspiratie voor je werk bij een organisatie met een soortgelijk vraagstuk. Zo heb ik bijvoorbeeld veel gehad aan de ervaring van een collega met het faciliteren van oudergesprekken in de Kinderopvang: werken vanuit waardering, World Cafe vorm, hulpvragen formuleren, enzovoort.

7. Waardevolle verzameling, inspirerend voor anderen

Als team gedurende een periode bloggen levert een rijke verzameling verhalen, aanpakken, tools en inzichten op. Gedurende het proces ging ik het steeds leuker en waardevoller vinden om de blogs bij organisaties onder de aandacht te brengen. Soms gaf ik een nieuwe deelnemende organisatie in de voorbereiding de tip om eens een paar blogs ter inspiratie te lezen. Het hielp organisaties om een beeld te krijgen van de wijze waarop een ‘samen werken samen leren’ project vorm kon krijgen. Ik kwam ook wel eens bij een nieuwe deelnemende organisatie die zelf al een aantal ideeën had voor de aanpak, ontleend aan de blogs online.

DoenDenkenDelen… ik heb onlangs een lijst gemaakt van waardevolle elementen in mijn werk die ik meer wil laten zien, wil delen en waar ik graag op door wil. Gebruik van deze blog stond ook op deze lijst. En al hardop-denkend kwam ik tot deze zeven inzichten. Waardevol om daar, voor mezelf, eens bij stil te staan. Van Doen en Denken naar Delen. Ik ben heel benieuwd of mijn collega’s in dit project nog andere opbrengsten van ‘ons bloggen’ hebben ervaren? Of heb jij wel eens op een bepaalde manier gebruik gemaakt van blogs in een project?

Schermafdruk 2015-03-19 15.07.29