Schermafbeelding 2014-02-28 om 16.32.56Natuurlijk zal een team met teamleden in verschillende landen sneller naar virtuele samenwerkingsvormen zoeken, dan een team dat op dezelfde lokatie werkt. Je maakt sneller gebruik van Skype voor een online teamoverleg. Je werkt samen in Google.doc aan een document. En wellicht heb je een WhatsApp groep om elkaar op de hoogte te houden van bepaalde ontwikkelingen. Ik geloof er echter sterk in dat veel teams erbij gebaat zijn om online elementen toe te voegen aan de manier van werken. Waarom?

  • Het bevordert flexibiliteit in werken; je bent niet gebonden aan momenten waarop iedereen op hetzelfde moment op dezelfde plek kan zijn.
  • Teamwerk verloopt efficiënter doordat je tussen bijeenkomsten door online aan het werk kunt blijven.
  • Meer online werken maakt dat je sneller geneigd bent om je (online) netwerken te betrekken. Een beroep doen op ‘strong and weak ties’ bevordert innovatie en creativiteit.
  • Online werken maakt het makkelijker mogelijk de buitenwereld te betrekken, denk aan een groepsskype met een ervaringsdeskundige erbij of een Yammersessie in de organisatie om de mening van andere medewerkers te horen.
  • En de momenten waarop je bij elkaar komt kun je effectiever gebruiken door een goede voorbereiding online.

Hoe maak je virtueel teamwerk succesvol? Michael Watkins beschrijft tien basisprincipes in deze blog waar ik er een aantal zeer herkenbaar van vind. Zo besteedt hij aandacht aan het creëren van mogelijkheden voor een team om elkaar regelmatig te ontmoeten. In een fysieke setting leer je elkaar toch anders kennen, dan puur online. Bovendien komen processen als besluitvorming, ontwerpen en collectief reflecteren vaak beter tot hun recht in een face-to-face ontmoeting.

Wil jij met je team virtueler werken? Op zoek naar manieren om dit soort principes in praktijk te brengen? Of wil je eerst eens kennismaken met tools voor teams? Neem eens een kijkje op Teamtools Online: 50 werkvormen met App en Web.

Een krachtig principe dat hij beschrijft is het teamritme: “Have regular meetings, ideally same day and time each week. It also means establishing and sharing meeting agenda in advance, having clear agreements on communication protocols, and starting and finishing on time.” Ik ben hier ook een sterk voorstander van en trek het idee van ritme graag nog sterker door met elementen als: kennisuitwisseling door om de week een blog van een teamlid, elke bijeenkomst een online voorbereidingstrajectje, intervisie met online voorbereiding.

Een ‘virtueel’ koffiezetapparaat is ook een sterk advies. Veel virtuele teams hebben de neiging heel inhoudelijk te werk te gaan. Dat is ook goed, maar succesvol online werken heeft tevens te maken met verbinding, vertrouwen, respect voor elkaar. Wanneer je elkaar fysiek ontmoet wissel je vaak ook eerst ‘ditjes en datjes’ uit. Deze meer informele uitwisseling heeft een team online ook nodig. Als het niet bijdraagt aan de onderlinge relatie en het groepsgevoel, dan kan het wel bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve ideeën. Die ontstaan regelmatig in meer informele uitwisselingen.

Met het principe ‘Leverage the best communication technologiesben ik het minder eens. Zeker naarmate medewerkers steeds beter op de hoogte raken van nieuwe media tools die beschikbaar zijn, vind ik het belangrijk om het team de tools te laten kiezen. Waar hebben zij wellicht al ervaring mee? Wat vinden ze prettig werken? Of waar zijn ze nieuwsgierig naar en willen ze wel eens mee experimenteren? Bedenken welke tools je waarvoor gaat gebruiken zie ik als onderdeel van het teamproces. En natuurlijk is het heel prettig om een soort ‘technology steward‘ erbij te hebben die meedenkt over typen tools voor typen teamprocessen. Wellicht iets minder strategisch, maar wel tactisch..

Schermafbeelding 2014-02-28 om 16.28.12