7-b756cc6d96

Samenwerken kan ontzettend leuk zijn. Iedereen weet dat het veel kan opleveren, maar ook dat het niet vanzelf komt. Goede samenwerking vraagt behalve inzet en motivatie ook vaardigheid en discipline. Elk team heeft regelmatig onderhoud nodig. En oefening baart kunst… Daarom heb ik samen met Martijn Vroemen een boek geschreven met werkvormen voor teams en netwerken. 50 werkvormen maar liefst! Ik hoor je denken… alweer een werkvormenboek… Ha, ons boek is uniek, want  het zijn werkvormen die je in een bijeenkomst kunt gebruiken met daarbij allemaal een online variant. En werkvormen die je geheel online kunt doen! Sociale media tools als Twitter, YouTube, Prezi en Google Drive komen langs. En ook Instagram, Delicious en Animoto.

Nieuwsgierig geworden? Op deze Pinterest pagina verzamelen we alle tools die in het boek gebruikt worden. En hier een korte schets van het type werkvormen, verdeeld over vijf thema’s:

Thema 1: Koers uitzetten en organiseren

Elk samenwerkingsverband heeft een startmoment. De een officieler dan de ander.  Je kunt ook al enige tijd min of meer onofficieel bij elkaar komen, en op een gegeven moment besluiten dat je, om iets voor elkaar te krijgen, toch officieel als team gaat werken. 10 werkvormen die je kunt gebruiken bij het maken van de start: elkaar leren kennen, doelen stellen en een beeld van de toekomst maken.

Thema 2: Vaardigheden oefenen

Er wordt wel eens gezegd: “teamwerk is een individuele vaardigheid”. Voor een belangrijk deel is dat ook zo. Goed kunnen luisteren naar elkaar, een standpunt helder overbrengen, feedback kunnen geven zijn voorbeelden daarvan. Maar er zijn ook vaardigheden die je en groupe hebt. Zoals samen een dialoog opbouwen, besluiten nemen of met elkaar een creatieve oplossing out of de box bedenken. De tweede reeks werkvormen is gericht op het ontwikkelen van teamvaardigheden.

Thema 3: Reflecteren en leren

We vinden het allemaal belangrijk en vaak komt het er toch niet van. Reflecteren. Met de komende tien werkvormen willen we teams stimuleren om er wel de tijd voor te nemen. Wat we bijvoorbeeld regelmatig zien is dat teamleden zo hun eigen plek verwerven in het team. Er ontstaan patronen en rituelen die samenwerking krachtig maken, maar die zo nu en dan wat opschudding kunnen gebruiken. Bekijk de verschillende leerstijlen eens die aanwezig zijn in je team. Of nodig alle teamleden uit zichzelf ‘te koop’ te zetten op de markt. Is een blik van buiten nodig om nieuwe dynamiek te creeren? Laat dan de keuringsdienst eens komen! Kortom… reflecteren door even uit de directe actie te stappen.

Thema 4: Kennis delen

Teams hebben wel eens de neiging om een ‘bubble’ terecht te komen. Je kent elkaar. Je wisselt kennis en ervaringen met elkaar uit. Je werkt vanuit dezelfde beelden wat maakt dat je elkaar begrijpt en “vaak aan 1 woord genoeg hebt”. Dit kan heel krachtig zijn en prettig werken. Het is ook goed je hier bewust van te blijven en soms even uit deze ‘bubble’ te stappen. 10 werkvormen die maken dat je in aanraking komt met nieuwe informatie en nieuwe mensen.

Thema 5: Online werken en leren

Tot slot tien werkvormen om virtueel teamwerk te ondersteunen. Samenwerken over grenzen heen wordt door globalisering steeds meer een feit en hierdoor verandert veel werk in virtueel teamwerk. Op afstand samenwerken wordt steeds gemakkelijker en vaak ook efficiënter.

Thema Uitgeverij is druk bezig om er een mooi uitziend boek van te maken. Het zal in januari 2014 verschijnen!