Welke tools heeft een moderator in zijn of haar rugzak?

 

 • Zicht op manieren om LKCA te ondersteunen bij ‘landelijke kennisuitwisseling’
 • Het voor deelnemers aantrekkelijk maken om te komen (denk ook aan aankleding)
 • Groepsprocessen kunnen begeleiden
 • Faciliteren van (online) uitwisseling
 • Inbreng van deelnemers stimuleren
 • Actieve werkvormen en intervisievormen kunnen inzetten – niet alleen praten, maar ook afkijken, onderzoeken, iets maken (‘marshmallow challenge’)
 • Gericht op gebruik van concrete voorbeelden en verbinding met werkpraktijk
 • Bruggen kunnen slaan, verbindingen tot stand brengen
 • Dialoog faciliteren, diepgang van gesprek stimuleren
 • Netwerk gebruiken als verzamelplaats voor ‘kijkjes in de keuken’
 • Goede contacten in de sector