Mijn website krijgt geleidelijk aan vorm. Het voelt als een goed moment om met mijn weblog te beginnen. Ik zie het als een kans voor mezelf om te reflecteren op wat ik doe en belangrijk vind. Om ideeen verder uit te werken. Wellicht ook om wat meer focus te vinden in de thema’s waar ik in het werk mee bezig ben? En om verbinding te maken met anderen die met soortgelijke onderwerpen bezig zijn.

Ha, wat zijn die onderwerpen dan? Het faciliteren van leren in organisaties is een goed overkoepelend thema. Leren kan veel verschillende vormen krijgen, aansluitend bij de manier waarop je naar leren kijkt. En leerinterventies blijven een middel om iets te bereiken. Ik vind het belangrijk om uit te gaan van dat wat je in de organisatie wilt bereiken, om van daaruit te kijken naar manieren om het leren in te richten.

Daarbij geloof ik sterk in sociaal leren, leren in netwerken, samenwerken en in dialoog zijn met elkaar. Voortdurend zoekend naar het maken van verbinding met de dagelijkse werkpraktijk. Nog mooier is de werkpraktijk inrichten als een leeromgeving. Hoe doe je dat? Wat komt daar bij kijken? Wie heeft welke rol? En hoe kan je dit als HRD’er of adviseur ondersteunen?