De ideale moderator

… voor het stimuleren van kennis delen en ontwikkelen binnen Cultuureducatie met Kwaliteit

Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is ontzettend veel ontwikkeld, bedacht, uitgeprobeerd, toegepast. Waardevolle initiatieven. Om goed gebruik te maken van de kennis die er is, willen we de komende vier jaar (2017 – 2020) het proces van kennisdelen ondersteunen. Binnen projecten, regionaal, landelijk. Zoveel mogelijk aansluitend bij netwerken die er al zijn. Kennis delen en ontwikkelen vanuit een gevoelde urgentie om met een bepaald thema of vraagstuk verder te komen. Met uiteindelijk doel om cultuureducatie in de praktijk te versterken.

Zogeheten moderatoren kunnen een ondersteunende rol vervullen bij dit proces van kennisdelen. Op 15 juni hebben we  nagedacht over de kennis en vaardigheden die zo’n ‘moderator’ nodig heeft.  Hieronder vind je de verzameling van bekwaamheden die daarin is ontstaan. Dit materiaal zullen we gebruiken als input voor de ontwikkeling van een train-de-trainer van moderatoren. Klik op de oranje cirkeltjes en je krijgt de bijbehorende bekwaamheden te zien.

p.s. we hebben dit online staan, zodat we er aan kunnen blijven werken. 

 

Tijdens het nadenken over kennis delen en modereren, werden ook onze vragen eromheen steeds explicieter. Hier een overzicht van gestelde vragen. Ook belangrijk om mee te nemen in de verdere ontwikkeling.

 • Hoe krijg je deelnemers voor de leergemeenschap?
 • En als er al een groep is, hoe ‘maak’ je daar een leergemeenschap van?
 • Hoe maakbaar is een leergemeenschap?
 • Hoe kunnen we deze ‘verplichting om kennis te delen’ ombuigen naar intrinsieke motivatie?
 • Ga niet alleen faciliteren, maar doe dit in duo’s. Ook om van elkaar te leren. Zeker bij een langer lopende gemeenschap lijkt het aantrekkelijk om regelmatig van rol te kunnen wisselen.
 • Moet een moderator kennis hebben van de inhoud?
 • Wat gaat de rol van LKCA in dit gehele kennisuitwisselingsproces zijn?
 • Als we uiteindelijk leren en kennisuitwisseling willen stimuleren, wat is er dan nog meer nodig naast moderatoren? Zij zijn daar uiteindelijk niet voor verantwoordelijk.
 • Zouden we wel moeten spreken van ‘de’ moderator? Is de moderator een van de deelnemers met een extra rol? Of is het iemand die aanvullend is op de groep?
 • Hoe zorgen we ervoor dat uiteindelijk de scholen zich deze bekwaamheden eigen maken?
 • We zijn heel goed in projectmatig werken. Kennis delen en ontwikkelen vraagt om een lerende, reflectieve, onderzoekende manier van werken. Af en toe ook de benen op tafel. Hoe ontwikkel je zo’n andere benadering?

Kijken met een ‘leergemeenschappen-bril’

We geloven sterk in het met elkaar leren en uitwisselen vanuit de gedachte van leergemeenschappen. Waarbij we verscheidene verschijningsvormen voor ogen hebben. Dit kan een groep ICC’ers zijn die nu al regelmatig bij elkaar komt, en verdieping wil aanbrengen in de manier waarop ze ervaringen delen. Het kan een netwerk zijn van mensen uit het onderwijs en uit de cultuursector die met elkaar willen verkennen wat goede aanpakken zijn om cultuur en wetenschap meer met elkaar te verbinden. Maar een leergemeenschap kan ook bestaan uit alle mensen die in hun eigen praktijk actief bezig is met het implementeren van leerlijnen en elkaar online vinden om ervaringen uit te wisselen en met elkaar mee te denken. Het kan ons uiteindelijk niet om de leergemeenschap an sich, maar om de wijze waarop betrokkenen met elkaar werken en leren.

Moderatoren ondersteunen en stimuleren

Een initiatief vanuit het LKCA om een lerende manier van werken te stimuleren, is werken met zogenaamde ‘moderatoren’. Dit zijn mensen die inhoudelijk sterk betrokken zijn bij Cultuureducatie met Kwaliteit en die vanuit een zekere affiniteit met leren en ontwikkelen een rol willen vervullen om een lerende en onderzoekende manier van werken te stimuleren. Bijvoorbeeld door gedurende een bepaalde periode met een netwerk op te trekken. Of door op allerlei plekken de dialoog mee te faciliteren.