Categorie: Kennisproductiviteit

Impliciete kennis delen via online? Ja, dat kan!

Hoe we impliciete kennis kunnen delen blijft een terugkerende vraag. In het delen van expliciete kennis zijn we aardig goed, kijk naar de vele handleidingen en documenten. Expliciete kennis is waarneembaar. Het is kennis dat geuit is of is opgeslagen, waardoor het persoonsonafhankelijk is gemaakt. Impliciete kennis is persoonlijk en moeilijker met anderen te delen. Het gaat om gevoel, subjectieve inzichten en intuïtie en zit in de hoofden van mensen. We kunnen bijvoorbeeld een boek lezen over adviseren (expliciete kennis), maar hoe iemand in de praktijk succesvol meedenkt met een klant, heeft alles te maken met impliciete kennis. Door het delen van...

Read More

Van intuïtie naar zeker weten – toepassen van learning analytics

Deze blog is geschreven samen met Joitske Hulsebosch en Francois Walgering van MOOCfactory, als opbrengst van een waardevolle gezamenlijke exercitie… Steeds meer trainers en procesbegeleiders gebruiken online middelen en platforms om leerprocessen te faciliteren. Dit heeft veel weg van face-to-face faciliteren maar kent ook een eigen dynamiek. Hoe weet je bijvoorbeeld of een online artikel is gelezen? Of hoeveel tijd een deelnemer besteedt aan het bekijken van een video of het maken van een opdracht? Welke deelnemers zoeken elkaar op? Waar vinden waardevolle leergesprekken plaats en wat zijn elementen die daartoe bijdragen?In een fysieke setting stel je procesvragen aan...

Read More

Wat doe jij met een vraag?

Gisteravond om acht uur zat ik klaar achter mijn laptop met Twitter op #dddchat (Doen Denken Delen). Met zo’n tien professionals gingen we in gesprek over het waarom en hoe van ‘hardop werken’ (volgbaar werken, working out loud, show your work). We hadden een goed gesprek rondom een achttal vragen die Joke van Alten en ik hadden voorbereid als leidraad voor de chat. Terugkijkend ben ik heel tevreden over de sfeer, het proces, de opbrengst. Een vraag die me wel puzzelt als facilitator van zo’n online gesprek is wat je kunt doen om echt een dialoog op gang te brengen. Hoe zorg je voor interactie? Wat kun je dan beter wel en niet doen? Vraag-antwoord dynamiek Onze twitterchat had een sterke vraag-antwoord dynamiek. Wij hadden een paar vragen voorbereid met daarin een logische opbouw. De vragen vormden als het ware de leidraad voor het gesprek. Terug redenerend vanuit een beoogd resultaat zijn de vragen tot stand gekomen. Ze vormden in de chat ook echt onze rode draad. Vanuit de gedachte dat ‘leren begint bij het stellen van vragen‘ lijkt me dit een prima vertrekpunt. Het waren echter wel ‘onze’ vragen en nog niet zozeer de vragen van de andere deelnemers. Prima voor zo’n eerste keer! Wellicht wel iets om in de komende tijd mee te experimenteren.. hoe kunnen we vragen van deelnemers als vertrekpunt nemen? Geven van antwoorden. Niet doen? Ik zag mezelf...

Read More

Online kennis delen door vragen stellen

Laatst was ik een nieuw projectvoorstel aan het schrijven en ik zocht naar een bepaald model. Waar was ik dat ook al weer tegengekomen? Welke collega had er ervaring mee opgedaan? Ik kon het niet meer terughalen. Wat te doen? Ik besloot de vraag op Yammer te zetten, en jawel! Van drie collega’s reactie! En eerlijk gezegd zaten daar twee collega’s bij waar ik in dit kader nooit aan gedacht had. Een krachtig voorbeeld van kennis delen en gebruik van online netwerken. Het past natuurlijk helemaal in deze tijd met nieuwe en sociale media (en informeel en sociaal leren)....

Read More

Zorgen dat men voor zichzelf kan zorgen…

Wat hebben een zwerm vogels, ons ecosysteem, wikipedia en een mierenhoop met elkaar gemeen? Dat ze sterk zijn in zelforganisatie. Daar ging de conferentie over waar ik gisteren bij was: De Tweede Nationale Dag van de Zelforganisatie. Het mooie van het thema zelforganisatie is dat het op heel veel verschillende plekken speelt. Zelforganisatie wordt natuurlijk sterk gestimuleerd door web2.0. De mogelijkheid die het mensen biedt om zelf toe te voegen, te creëren, verbindingen te maken. Maar het speelt ook bij de overheid in het stimuleren van burgerparticipatie. En door de ontwikkeling van de TomTom kunnen we ons als weggebruikers steeds makkelijker zelf organiseren. De conferentie had weinig zelforganisatie in zich, maar a-la. De bijdragen waren grotendeels boeiend! Met name de voorbeelden uit de zorg spraken me aan: “Je moet niet voor mensen zorgen, maar zorg dat men voor zichzelf kan zorgen.” Hans Becker, adviseur van Stichting Humanitas in Rotterdam vertelde op pakkende wijze hoe ze vanuit zelforganisatie de ouderenzorg hebben ingericht. Vier kernwaarden speelden daarbij een rol: (1) eigen regie, (2) eigen activiteit, (3) groepselement en (4) een ‘ja’cultuur. Een voorbeeld, enigszins gekscherend verteld: “Een nieuwe bewoonster is dol op katten en wil 5 katten meenemen. Dat is wel wat veel, maar laten we in gesprek gaan. Blijkt 1 kat al 22 jaar te zien. Die is echt te oud om nog te verhuizen. Houden we er nog 4...

Read More
  • 1
  • 2

Welkom!

Werken als knowmad? Ik leer het je! Verder alles over online leren, diepte en stimuleren van krachtig leren in het werk.

Foto gezicht

Sibrenne Wagenaar

Vragen? 06-23692942

Alles over leren met nieuwe media

Samen met Joitske Hulsebosch werk ik ook vanuit Ennuonline: workshops, leergangen en interactieve webinars over online en sociaal leren.

Foto gezicht

Updates ontvangen?