Categorie: Doen Denken Delen

Hoe deel ik online mijn kennis en vaardigheden?

  Dit boek gaat over online privacy. Daarin hebben we absoluut iets te verbergen. Lees het eens. Kennis deel ik juist genereus. Niet om genereus te zijn. Maar omdat iets wat ik deel vaak het resultaat is van reflectie voor mezelf.   De blogkermis in het LOSmakers netwerk gaat over de vraag hoe jij je kennis online deelt. Een leuke vraag waar ik graag over meeschrijf. Meer lezen? We gebruiken #losmakers om onze blogs te bundelen. Wat bloggen mij oplevert Mijn blog is een van de belangrijke plekken voor mij om kennis te delen. Maar eigenlijk blog ik omdat schrijven voor mij...

Read More

Blijf een amateur

Ik zie steeds meer mensen online om me heen die, ongeacht hun vak, het delen van kennis en ervaring in hun routine hebben opgenomen. Ze zijn open over waar ze aan werken en ze posten consequent stukjes en beetjes van hun werk, hun ideeën en wat ze daarover leren. In plaats van tijd te verspillen met ‘netwerken, profiteren ze van hun netwerk. Door royaal hun ideeën en hun kennis te delen, creëren ze een publiek waar ze een beroep op kunnen doen wanneer dat nodig is – voor collegialiteit, feedback of bevestiging. Wat helpt hen om zo te werken?...

Read More

Wat doe jij met een vraag?

Gisteravond om acht uur zat ik klaar achter mijn laptop met Twitter op #dddchat (Doen Denken Delen). Met zo’n tien professionals gingen we in gesprek over het waarom en hoe van ‘hardop werken’ (volgbaar werken, working out loud, show your work). We hadden een goed gesprek rondom een achttal vragen die Joke van Alten en ik hadden voorbereid als leidraad voor de chat. Terugkijkend ben ik heel tevreden over de sfeer, het proces, de opbrengst. Een vraag die me wel puzzelt als facilitator van zo’n online gesprek is wat je kunt doen om echt een dialoog op gang te brengen. Hoe zorg je voor interactie? Wat kun je dan beter wel en niet doen? Vraag-antwoord dynamiek Onze twitterchat had een sterke vraag-antwoord dynamiek. Wij hadden een paar vragen voorbereid met daarin een logische opbouw. De vragen vormden als het ware de leidraad voor het gesprek. Terug redenerend vanuit een beoogd resultaat zijn de vragen tot stand gekomen. Ze vormden in de chat ook echt onze rode draad. Vanuit de gedachte dat ‘leren begint bij het stellen van vragen‘ lijkt me dit een prima vertrekpunt. Het waren echter wel ‘onze’ vragen en nog niet zozeer de vragen van de andere deelnemers. Prima voor zo’n eerste keer! Wellicht wel iets om in de komende tijd mee te experimenteren.. hoe kunnen we vragen van deelnemers als vertrekpunt nemen? Geven van antwoorden. Niet doen? Ik zag mezelf...

Read More

Opbrengsten tijdens een event benutten?

Ik ben een sterk voorstander van interactieve bijeenkomsten in plaats van sprekers en lezingen. In co-creatie vraagstukken verkennen, ervaringen delen, iets samen ontwikkelen. Vraag is dan wel hoe je waardevolle leermomenten vasthoudt, zichtbaar maakt en wellicht nog beter kan benutten. Veel werk wordt verzet in kleine werkgroepen en in (informele) gesprekken. Hoe kan je waardevolle opbrengsten beschikbaar maken voor het collectief? Of zelfs het collectief gebruiken ter ondersteuning en inspiratie voor het werk in kleinere groepen? Of verschillende typen conversatie stimuleren? Bev Trayner, David Wilcox en Josien Kapma hebben een artikel geschreven over social reporting. Het artikel vind je hier. Een prettig praktisch artikel, met veel voorbeelden. Social reporting is een methodiek om zowel deelnemers aan het event als deelnemers die er niet bij kunnen zijn (fysiek) te bereiken. Het doel is om een informeel verhaal te maken van de event, om juist de opbrengsten in werkbijeenkomsten en uit de meer informele gesprekken te expliciteren. De stem van de deelnemers wordt zichtbaar en verhalen komen op de voorgrond die een gezicht geven aan het event. En je maakt daarbij gebruik van sociale media tools en video, pen en papier en je mobiele telefoon. Ik zie veel mogelijkheden om social reporting te gebruiken in interactieve werkbijeenkomsten. Ik kan me hele goed voorstellen dat het een krachtige manier is om, naast verslaglegging van officiele lezingen en presentaties, juist de verhalen en leerinzichten van deelnemers gedurende de dag inzichtelijk te...

Read More

De kracht van persoonlijke leervragen

Ik heb mijn kerstvakantie gebruikt om eens wat artikelen te lezen die anderen me in de afgelopen tijd hebben aangeraden. Een van die artikelen is geschreven door Naomi Raab en heet “Becoming an expert in not knowing. Reframing teacher as consultant.” Joop Bos heeft het me aangeraden. Hij is intensief betrokken bij het vormgeven van het curriculum voor de projectacademie van Rijkswaterstaat, Prorail en Rijksgebouwendienst, een project waarin we voor een deel in  samenwerken. Het artikel kwam ter sprake tijdens een uitwisseling over het laten formuleren van leervragen door de deelnemers aan het begin van een leertraject. Je ziet dat trainingen en leertrajecten steeds vaker starten met een persoonlijke scan, een vragenlijst over het betreffende onderwerp, een soort zelfreflectie of een vorm van 360 graden feedback. Prettig voor de trainer of facilitator omdat deze zich een beeld kan vormen van de ervaring en vragen van deelnemers. En het is voor deelnemers een  mooie opstap naar het onderwerp van de training. Het geeft je een beeld van de wijze waarop je er zelf in staat. En op basis van het inzicht dat zo’n test je geeft kan je je richting voor de toekomst bepalen “Hide not your talents. They for use were made. What’s a sundial in the shade?” — Benjamin Franklin — Een mooi voorbeeld van zo’n zelfreflectie vind ik ‘ontdek je sterke punten‘. Vaak kennen we onze talenten...

Read More
  • 1
  • 2

Geen tips missen?

Sibrenne Wagenaar

Sibrenne Wagenaar

Hallo, ik ben de oprichter van Link2Learn. En wie ben ik dan wel om je iets over leren in je werk te vertellen? Simpel: het is mijn beroep. Ik werk al twintig jaar met organisaties aan werkplekleren, informeel leren, sociaal leren en online leren.

Alles over leren met nieuwe media

Samen met Joitske Hulsebosch werk ik ook vanuit Ennuonline: workshops, leergangen en interactieve webinars over online en sociaal leren.

Foto gezicht