Categorie: Ontwikkelen van blended leren

Hoe krijg je inhoudsdeskundigen zo ver dat ze online leren omarmen? Ontwerp expliciet!

50 slides in een uur. Over juridische aspecten, staatsorganen en planologische besluiten. Een groep van 25 aankomend makelaars kijkt wat glazig voor zich uit. Ze hebben allemaal een lange werkdag achter de rug en volgen nu nog twee uur avondcollege. Gelukkig weet de docent vol enthousiasme over taaie thema’s te vertellen. Ik proef de sfeer. En aan het eind van de avond geloof ik dat een blended variant van deze opleiding echt een meerwaarde kan hebben voor studenten. Nodig: blended ontwerp, passende didactiek en enthousiaste inhoudsdeskundigen Blended leren vergt meer dan het maken van een herontwerp. Online leren biedt studenten de kans om op maat...

Read More

Van intuïtie naar zeker weten – toepassen van learning analytics

Deze blog is geschreven samen met Joitske Hulsebosch en Francois Walgering van MOOCfactory, als opbrengst van een waardevolle gezamenlijke exercitie… Steeds meer trainers en procesbegeleiders gebruiken online middelen en platforms om leerprocessen te faciliteren. Dit heeft veel weg van face-to-face faciliteren maar kent ook een eigen dynamiek. Hoe weet je bijvoorbeeld of een online artikel is gelezen? Of hoeveel tijd een deelnemer besteedt aan het bekijken van een video of het maken van een opdracht? Welke deelnemers zoeken elkaar op? Waar vinden waardevolle leergesprekken plaats en wat zijn elementen die daartoe bijdragen?In een fysieke setting stel je procesvragen aan...

Read More

Participation, Personalized en Knowledge Pull. Komen deze 3 P’s al in jouw leertraject voor?

Kun jij nog terughalen hoe je je professionalisering vormgaf in de tijd dat internet spaarzaam was? Waarschijnlijk richtte je je op trainingen, workshops, cursussen, congressen en netwerkborrels. Veel was ‘voor je georganiseerd’ en passend voor een grotere groep medewerkers met soortgelijke leerbehoeften. De huidige tijdgeest maakt andere vormen van leren mogelijk: persoonlijk, in interactie met anderen, open van karakter. Ik ontmoette enige tijd geleden op een congres iemand die zich intensief bezig hield met het thema nieuwsgierigheid. Het boeide me: wat maakt dat als we jong zijn, we meer verwonderende vragen stellen dan als we ouder zijn? Hoe kunnen we nieuwsgierigheid prikkelen? Voeden? Stimuleren? Thuis dook ik het internet op om een beeld te krijgen van wat er  al beschikbaar is over dit onderwerp: welke boeken, wie, welke blogs, organisaties, discussiegroepen? Deze bronnen bieden me allemaal iets anders… verdiepende informatie, meningen, vraagstukken die anderen hebben, netwerk. Deze eerste stap heeft me geholpen mijn eigen vragen te verhelderen. Bovendien had ik enkele vertrekpunten om te gaan lezen over nieuwsgierigheid. Voor mij werkt het ook goed om ergens over te schrijven, want daarmee expliciteer ik wat ik denk, weet, belangrijk vind. Dus een eerste blog hierover…. Boeiend om te zien hoe we in deze huidige tijd met het web en online netwerken op een heel andere manier ons leren kunnen inrichten. Houden we hier wel voldoende rekening mee bij het ontwerpen...

Read More

Met lerende aanpak werken aan urgente vraagstukken

Ja, ik doe ook nog wel eens iets zonder sociale media. Eigenlijk best veel. En een van de projecten waar ik in 2011 met heel veel plezier aan heb gewerkt is (project leercultuur van FCB) al lerend en werkend een bijdrage leveren aan het bereiken van de ambitie(s) van vijf organisatie in de kinderopvang en de maatschappelijke dienstverlening (het versterken van hun leercultuur). Wat heb ik gedaan? En wat maakte het zo succesvol? Als vertrekpunt nam ik een vraagstuk dat speelde in de organisatie en dat aanvoelde als urgent. Vervolgens hebben we gekeken: hoe kunnen we dit op een lerende...

Read More

Hoe boei je de huidige leerling?

Een vraag waar menig docent voor staat. “Ze zijn tevreden met de eerste link die ze vinden via Google.” “Een video werkt goed, maar ik kan toch niet mijn hele les daarmee vullen!” en “Als ze de kans krijgen zijn ze onder de les aan het sms-en met vrienden.” En dan heb je nog het feit dat leerlingen in een andere taal spreken, waarbij termen als hashtag en tweet heel gewoon zijn. Afgelopen week was ik samen met Antoon van het Erve bij een ROC, waar we een middag hebben gewerkt met de docenten. Hoe kun je sociale media gebruiken...

Read More
  • 1
  • 2

Geen tips missen?

Sibrenne Wagenaar

Sibrenne Wagenaar

Hallo, ik ben de oprichter van Link2Learn. En wie ben ik dan wel om je iets over leren in je werk te vertellen? Simpel: het is mijn beroep. Ik werk al twintig jaar met organisaties aan werkplekleren, informeel leren, sociaal leren en online leren.

Alles over leren met nieuwe media

Samen met Joitske Hulsebosch werk ik ook vanuit Ennuonline: workshops, leergangen en interactieve webinars over online en sociaal leren.

Foto gezicht