De redactie van het tijdschrift Onderwijs & Gezondheidszorg vroeg mij om een artikel te schrijven over de manier waarop nieuwe technologie het leren in het werk kan versterken. Leuke vraag! Ik ben uitgegaan van vier leerdynamieken waar online mijns inziens echt een toegevoegde waarde kan hebben:

  1. nieuwe inhoud aanbieden
  2. kennis en ervaringen uitwisselen
  3. reflectie stimuleren
  4. doen-denken-delen

Per leerdynamiek draag ik ideeën en handvaten aan om zelf met online aan de slag te gaan. Online als hulpmiddel om het leren in het werk te versterken.

 

Van app tot chatbot