Zelf vind ik het heerlijk en ook belangrijk om me voortdurend bezig te houden met nieuwe dingen: artikelen lezen, gedachten vormen, nieuwe aanpakken ontwikkelen en uitproberen. Ik probeer in mijn werk de verdeling van 1/3 nieuw, 1/3 routine en 1/3 persoonlijke ontwikkeling vorm te geven.  Wellicht komt hier ook mijn belangstelling voor sociale media naar voren. Het voelt voor mij als een paradijs van mogelijkheden om input te vinden, mensen om mee te sparren, kennis te ontwikkelen.

Het volgende bericht kwam ik tegen in de Daily Telegraph: Engaged employees tend to function at higher levels over time and help boost productivity. One way to encourage employee engagement is to emphasize on-the-job learning and development. Data shows that engaged employees initiate learning themselves rather than wait to have it delivered to them. These individuals seek learning in manageable chunks that is relevant to an existing challenge. Such an approach is less expensive than instructor-led efforts and likely to be more effective because it is self-directed. Some companies are turning to social media tools to help employees create networks that they can leverage at work and beyond.

Wat me aanspreekt is de gedachte dat medewerkers die betrokken zijn bij hun werk, zelf initiatief nemen tot persoonlijke ontwikkeling. Zij voelen een sterk intrinsieke motivatie tot leren. En dit kun je als organisatie faciliteren door het creëren van een krachtige leeromgeving middels o.a. het gebruik van sociale media.

Hier ligt een mooie verbinding met een indeling gemaakt door Harold Jarcher. Hij onderscheidt:

  • Dependent Learning: de lerende heeft stimulans en richting nodig in termen van doelen, curricula, expertise en facilitatie.
  • Independent Learning: de lerende krijgt wat hij nodig heeft op een manier die bij hem past.
  • Interdependent Learning: de lerende heeft verbinding met anderen nodig.

Deze indeling is wellicht niet bedoeld om zo toe te schrijven aan individuele medewerkers, maar voor mij is werkt het om te zien dat er verschillende typen leren (formeel en informeel) nodig zijn in een organisatie om iedereen uit te nodigen en te ondersteunen in persoonlijke ontwikkeling. Hoe sociale media hierin een rol kunnen spelen? Voor ‘dependent learners’ kun je sociale media toevoegen aan een redelijk formeel ingericht leertraject. ‘Independent learners’ vinden hun weg door webtools te gebruiken die hen behulpzaam zijn in het werk. En voor ‘interdependent learners’ zullen sociale media de toegang zijn tot netwerken en communities waar ze collega’s ontmoeten met soortgelijke interesses. Ik schaar mezelf vooralsnog onder de independent en interdependent learners.