Boeken:
 • Dirkse-Hulscher, S. & Talen, A. (2007). Het Groot Werkvormenboek. Den Haag: SDU. à 160 werkvormen, met een handige onderverdeling naar type gesprek, zoals: kennismaken, uitwisseling, kennisoverdracht, informeren, discussieren, beslissen, brainstormen, energizers, planvorming, evaluatie, vaardigheden oefenen en transfer.
 • Haan, E. de. (2006). Leren met collega’s. Praktijkboek intercollegiale consultatie. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. à Een boek over intervisie, oftewel over leren met collega’s. Met hoofdstukjes als ‘de kunst van het vragen stellen’, ‘de rol van de begeleider’ én een heleboel werkvormen.
 • Hendriksen, J. (2000). Begeleid intervisiemodel. Collegiale advisering en probleemoplossing. Met 20 oefeningen en checklists. Soest: Uitgeverij Nelissen. à Zo’n 20 intervisie-werkvormen en veel tips voor de facilitator.
 • Hendriksen, J. (2002). Werkboek intervisie. Soest: Uitgeverij Nelissen. à Zo’n 20 intervisie-werkvormen.
 • Noort, R.A.M. van. (2004). Favoriete werkvormen. Driebergen: NVO2/ Performa. à Zo’n 30 werkvormen, ingedeeld in werkvormen voor kennismaken, veranderen en persoonlijke ontwikkeling.
 • Kant, J. & C. Sprenger (2004). Faciliteren van kenniskringen. Praktijkboek voor begeleiders aan groepen die kennis willen delen en ontwikkelen. à Veel verschillende werkvormen verbonden aan specifieke fase van een groepsproces (doen ontkiemen, legitimeren, vormen, consolideren, afbouwen/ vernieuwen). Tevens veel tips voor de facilitator.

Websites:

 • http://www.reflectietools.nl: Website samengesteld door Hogeschool van Amsterdam. Rijk aan tools die je kunt gebruiken om gericht te reflecteren op opgedane ervaringen.
 • http://www.irc.nl/page/27766: Toolkit specifiek samengesteld voor facilitators. Veel werkvormen praktisch uitgewerkt. Daarnaast aandachtspunten voor je rol als facilitator.
 • http://www.mycoted.com/Main_Page: Engelstalig. Gericht op creativiteit, innovatie, problemen oplossen. Rijk aan tools, technieken, boekreviews. De moeite waard om eens te bekijken!
 • http://www.rws.nl/rws/spijs/spa-toolkit/intro_spa_toolkit.htm: Een toolkit van Rijkswaterstaat waarin kennis en ervaring met interactief werken is gebundeld. Rijke bron met veel praktische werkvormen helder uitgewerkt.
 • wiki knowledge sharing tools: A growing resource of knowledge sharing tools and methods, developed by  the ICT-KM Program of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the KM4Dev Community .
 • Tien kennismanagement methoden prachtig uitgewerkt door I&DeA vind je hier. Acter-action review, case-study, communities of practice, gone well, knowledge cafe, knowledge exchange, knowledge marketplace, peer assist, rapid evidence review, retrospective review.
 • Een prachtige verzameling websites en artikelen over leren, verzameld binnen ICCO, vind je hier.