Leren in tijden van tweets, apps en likes

De invloed van sociale technologie

Kessels & Smit Publishers

voorkant leren in tijden van tweets, apps en likes

 

Bekijk hier de bookchat

Op 13 oktober 2016 is het boek gelanceerd


De geheime reporter was er ook bij.

Nieuwsgierig naar het boek? Schrijf je hier in voor een sneak preview

button

 

Of bestel direct

button2 

 

Menno Lanting

Spreker en bestseller auteur

      “Dit boek biedt een reeks geweldige en verfrissende perspectieven op het vlak van sociaal leren, sociale technologie en de wijze waarop onze manier van werken en leren verandert.”

José Geerdink

Manager Leerhuis Deventer Ziekenhuis

“Het leren verandert! Dit boek geeft een nieuwe kijk op leren en ontwikkelen en de ongekende mogelijkheden om sociale technologie toe te passen. In het leren in organisaties, in netwerken, over grenzen heen. En vanuit die onbegrensde mogelijkheden, hoe gaan we leerprocessen in onze organisaties faciliteren? Hoe richten we de leerfunctie in? Dit is een uitdaging voor iedereen die zich professioneel met leren bezig houdt! Het vraagt om een nieuwe visie, een nieuwe leercultuur.
De auteurs, twee ervaren en gepassioneerde professionals, nemen ons op een prettige en toegankelijke wijze mee in deze transformatie in leren en vooral de kansen die het biedt om slimmer te leren. Het boek biedt bovenal inspiratie, mede door de praktijkverhalen en praktische voorbeelden.

Een must voor elke professional betrokken bij en geïnteresseerd in leren, ontwikkelen en veranderen. Waarbij we ons dienen te realiseren …Sociaal en online leren, het is van, voor en door ons allemaal!”

Joseph Kessels

Hoogleraar Human Resource Development Universiteit Twente

“Het is fascinerend om te lezen hoe ik met sociale technologie mijn netwerken kan uitbreiden, meer verbindingen kan maken en het plezier in het delen vergroten. Het verschaft me ook een podium om invloed te verwerven en waar nodig transparantie op te eisen. Maar ook het misbruik van macht, een ongecontroleerde overvloed, en de teloorgang van mijn privacy liggen op de loer. De aantrekkelijkheid en gewenning gaan gemakkelijk over in afhankelijkheid en verslaving.
Het vraagt om nieuwe bekwaamheden om mezelf niet kwijt te raken in een wereld van creatieve onrust, met steeds meer nieuwe dynamiek, verandering, onzekerheid, verwarring en complexiteit. Het is beslist nodig dat ik ook rust en stabiliteit inbouw en dan de geconcentreerde aandacht voor reflectie zoek en vasthoud. Maar ook daar zijn apps voor.
Het liefst had ik mijn enthousiasme voor dit boek van Hulsebosch en Wagenaar willen delen door middel van een handgeschreven brief.”

 

Je bent onderweg en ontdekt dat je je smartphone bent vergeten. Wat doe je? Terugkeren naar huis als het nog kan. Als dat niet meer lukt voel je
je behoorlijk onthand. Even zonder telefoon, mail, tweets, apps en likes: tegenwoordig is dat vrijwel niet meer denkbaar. Sociale media hebben in razend tempo een enorme invloed gekregen op ons leven en de manier waarop we in contact staan met elkaar. Onze netwerken zijn vele malen groter dan vroeger.

Sociale technologie dringt ook steeds meer door tot onze manier van leren
en werken. Daar gaat dit boek over. Hoe leren professionals via sociale technologieën? Welke invloed hebben die op onze manier van werken? Wat zien we in de praktijk van organisaties en netwerken gebeuren? Welke kansen liggen er nog? Voor welke uitdagingen komen leerprofessionals te staan?

Het boek is bestemd voor HRD’ers, professionals, managers en adviseurs. Eigenlijk voor iedereen met een affiniteit voor leren en lerend werken. De auteurs beschrijven vanuit verschillende invalshoeken de invloed van sociale technologie. Ze laten zien hoe onze kijk op leren zich ontwikkelt en welke nieuwe leervormen daardoor ontstaan. Ze schetsen vier stadia waarin een organisatie zich kan bevinden in gebruik van sociale technologie. Hoe kun je hier als organisatie stappen in zetten?

De tekst is rijk geïllustreerd met praktijkverhalen uit organisaties en netwerken, die ons laten delen in successen en zoektochten. In een reeks intermezzo’s beschrijven internationaal erkende professionals nieuwe leervormen.
Inspirerend en uitnodigend!

Een aantal tweets over het boek